XUÂN THẮNG, B. .; THỊ THU HƯỜNG, N. . KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DOXETAXEL SAU HÓA CHẤT PHÁC ĐỒ PACLITAXEL- CARBOPLATIN TRONG UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN IV TẠI BỆNH VIỆN K. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3768. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3768. Acesso em: 4 tháng 2. 2023.