CÔNG MINH, P. .; HỒNG VÂN, L. .; THU HUYỀN, N. . ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬA SOẠN ỐNG TỦY CỦA HỆ THỐNG TRÂM ONE CURVE TRÊN RĂNG HÀM NHỎ HÀM DƯỚI SỬ DỤNG CHỈ SỐ ETTI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3769. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3769. Acesso em: 1 tháng 3. 2024.