SOVANDA, H. .; TRUNG TUYẾN, N. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA NGƯỜI BỆNH ĐỨT DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC TẠI BỆNH VIỆN E. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3772. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3772. Acesso em: 9 tháng 2. 2023.