THỊ NGỌC LINH, N. .; THỊ THANH TÚ, N. . KHẢO SÁT THỂ BỆNH Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA BỆNH NHÂN TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN TẠI KHOA KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN HÀ NỘI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3773. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3773. Acesso em: 24 tháng 2. 2024.