QUANG HUY, T. .; GIA HUỆ, Đinh .; THANH HẢI, N. .; QUANG TUYỂN, Đỗ .; VIỆT DŨNG, T. . NĂNG LỰC ĐIỀU DƯỠNG ĐÁP ỨNG ĐẠI DỊCH COVID–19 TẠI CÁC TUYẾN BỆNH VIỆN KHU VỰC MIỀN BẮC VIỆT NAM NĂM 2021. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3775. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3775. Acesso em: 7 tháng 2. 2023.