THỊ HẰNG, L. .; THỊ PHƯƠNG THỦY, N. . LOÃNG XƯƠNG NGUYÊN PHÁT Ở PHỤ NỮ SAU MÃN KINH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3777. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3777. Acesso em: 7 tháng 2. 2023.