VĂN TUẬN, N. .; VĂN SỸ, N. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA PHỔ BỆNH VIÊM TỦY THỊ THẦN KINH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3778. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3778. Acesso em: 27 tháng 1. 2023.