NGUYỄN, A. T. .; NGUYỄN, C. T. . KẾT QUẢ ÁP DỤNG KỸ THUẬT TIM PHỔI NHÂN TẠO ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN PHẢN VỆ KHÔNG ĐÁP ỨNG THUỐC VẬN MẠCH – TRỢ TIM LIỀU CAO. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4601. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4601. Acesso em: 1 tháng 3. 2024.