NGUYỄN, X. H. .; NGUYỄN, T. T. G. . KẾT QUẢ THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM THEO PHÂN LOẠI POSEIDON TẠI BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4603. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4603. Acesso em: 24 tháng 6. 2024.