NGUYỄN, T. T. U. .; DƯƠNG, V. B. . KẾT QUẢ QUẢN LÝ ĐIỂU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4606. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4606. Acesso em: 20 tháng 6. 2024.