NGUYỄN, T. T. H. .; VŨ , T. H. .; ĐỖ, H. N. . KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẠI ĐƯỜNG TIÊU HÓA. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4607. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4607. Acesso em: 28 tháng 3. 2023.