NGUYỄN, T. T. .; TRẦN , K. D. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP CÙNG ĐÒN BẰNG NẸP KHÓA MÓC KHÔNG TÁI TẠO DÂY CHẰNG QUẠ ĐÒN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4608. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4608. Acesso em: 24 tháng 3. 2023.