NGUYỄN, H. H. .; BÙI , M. A. .; VŨ , T. T. .; BÙI , H. M. .; TÔ , T. L. . KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DỊ TẬT HẸP HỘP SỌ BẨM SINH TẠI KHOA PHẪU THUẬT TẠO HÌNH, BỆNH VIỆN VIỆN VIỆT ĐỨC GIAI ĐOẠN 2015-2021. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4610. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4610. Acesso em: 24 tháng 2. 2024.