NGUYỄN, Đức P. .; LÊ, T. V. . ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN Ở BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4612. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4612. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.