NGUYỄN, T. A. .; NGUYỄN, A. T. .; HOÀNG, B. H. . SIÊU ÂM TIM Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO ĐƯỢC TÁI THÔNG MẠCH NÃO TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4614. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4614. Acesso em: 1 tháng 3. 2024.