HUỲNH , B. A. .; TRẦN , Đăng T. .; HOÀNG, T. T. .; NGUYỄN, Q. H. .; NGUYỄN, N. K. . KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG KHÁNG SINH DỰ PHÒNG TRONG PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP. HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4619. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4619. Acesso em: 3 tháng 3. 2024.