PHẠM , H. K. .; DƯƠNG, Q. H. .; NGUYỄN, Q. D. .; TRẦN , T. H. T.; VŨ , V. K. . NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG NHIỄM EBV Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4620. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4620. Acesso em: 1 tháng 10. 2023.