HOÀNG, V. T. .; TRẦN , Đức Q. .; VŨ , T. H. A. .; LÊ, V. H. . KẾT QUẢ TÁN SỎI QUA DA ĐƯỜNG HẦM NHỎ DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ SỎI THẬN TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4626. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4626. Acesso em: 11 tháng 12. 2023.