NGUYỄN, T. H. G. .; BÙI , H. N. .; LÊ, V. G. .; VĂN, Đình H. .; NGUYỄN, Q. V. . THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ KHÁNG THỂ KHÁNG VI RÚT SARS-COV-2 Ở NGƯỜI TRÊN 60 TUỔI SAU TIÊM VẮC-XIN ASTRAZENECA VÀ PFIZER. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4629. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4629. Acesso em: 1 tháng 3. 2024.