NGUYỄN, H. L. C. .; NGUYỄN, N. Q. .; NGUYỄN, L. T. T. . KẾT QUẢ PHẪU THUẬT SỬA CHỮA BỆNH GIÁN ĐOẠN QUAI ĐỘNG MẠCH CHỦ KÈM THÔNG LIÊN THẤT TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4633. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4633. Acesso em: 3 tháng 3. 2024.