HOÀNG, G. D. .; NGUYỄN, V. T. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT MẤT VỮNG C1-C2 TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4636. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4636. Acesso em: 6 tháng 12. 2023.