NGUYỄN, T. T. .; BÙI , T. T. L. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM NGÓN TAY BẰNG VẠT CHÉO NGÓN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4638. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4638. Acesso em: 2 tháng 10. 2023.