NGUYỄN, Đức P. .; NGUYỄN, V. T. . KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM VI KHUẨN GÂY BỆNH Ở BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4639. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4639. Acesso em: 21 tháng 3. 2023.