NGUYỄN, T. T. H. .; NGUYỄN, M. Q. .; NGUYỄN, T. V. .; LÊ, Đức M. .; LÂM , V. C. .; ĐẶNG , V. E. . KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TÀN NHANG BẰNG LASER PICO GIÂY ND: YAG BƯỚC SÓNG 532NM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4640. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4640. Acesso em: 2 tháng 10. 2023.