NGUYỄN, X. H. .; NGUYỄN, A. T. .; HOÀNG, B. H. . MỨC ĐỘ NẶNG, ĐẶC ĐIỂM VI SINH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SEPSIS ĐƯỜNG VÀO TIẾT NIỆU TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4643. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4643. Acesso em: 18 tháng 6. 2024.