NGUYỄN, V. T. .; NGUYỄN, T. H. .; TRẦN , T. H. T. .; ĐÀO, N. B. .; ĐOÀN , T. K. P. .; LƯƠNG , T. L. A. .; PHẠM , Đình M. .; VŨ , T. H. . HOÀN THIỆN KỸ THUẬT LAI HUỲNH QUANG TẠI CHỖ (FISH) TRONG PHÂN TÍCH LỆCH BỘI NHIỄM SẮC THỂ TINH TRÙNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4644. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4644. Acesso em: 2 tháng 12. 2023.