ĐỖ, T. .; PHẠM , T. T. T. .; ĐẶNG , P. A. . TÌM HIỂU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ CỦA QUANG ĐÔNG THỂ MI XUYÊN CỦNG MẠC BẰNG LASER VI XUNG ĐIỀU TRỊ GLÔCÔM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4650. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4650. Acesso em: 24 tháng 2. 2024.