HOÀNG, G. D. .; VŨ , X. P. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỆNH NHÂN MẤT VỮNG C1-C2 ĐƯỢC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4652. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4652. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.