NGUYỄN, X. H. .; VŨ , V. T. .; TRẦN , T. H. . NHẬN XÉT NỒNG ĐỘ PROGESTERONE VỚI TỶ LỆ THAI LÂM SÀNG TRONG CHUYỂN PHÔI ĐÔNG LẠNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4658. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4658. Acesso em: 1 tháng 3. 2024.