ĐẶNG, T. L. .; NGUYỄN, V. S. .; DƯƠNG, Q. T. .; ĐÀM, T. T. L. . ĐẶC ĐIỂM TĂNG TRƯỞNG CỦA TRẺ SINH NON TRONG 6 THÁNG ĐẦU TẠI THÁI NGUYÊN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4659. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4659. Acesso em: 24 tháng 2. 2024.