HỒNG, Q. Q. .; PHẠM , Q. H. .; PHẠM , Q. H. .; NGUYỄN, V. H. . KẾT QUẢ VÀ CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG ĐÁP ỨNG Ở BỆNH NHI SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT LÁCH ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU MIỄN DỊCH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5269. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5269. Acesso em: 11 tháng 12. 2023.