LƯƠNG, T. Đạt .; LÊ, T. D.; DƯƠNG , T. H.; TRẦN, B. L. .; THÂN , V. S. .; NGUYỄN, T. Đạt .; NGUYỄN, N. S. .; TRẦN, Q. L. .; NGUYỄN, H. N. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỘI SOI TÁN SỎI ĐƯỜNG MẬT XUYÊN GAN QUA DA BẰNG LASER DƯỚI HƯỚNG DẪN X-QUANG SỐ HOÁ XOÁ NỀN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5270. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5270. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.