TRẦN, N. L. .; HOÀNG, M. A. . KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT LICHTENSTEIN TẠI BỆNH VIỆN 19-8. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5271. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5271. Acesso em: 16 tháng 7. 2024.