NGUYỄN, T. N. .; LÊ, Q. T. .; NGUYỄN, T. T. H. . KẾT QUẢ HÓA XẠ TRỊ TRƯỚC MỔ UNG THƯ TRỰC TRÀNG THẤP GIAI ĐOẠN II, III TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5273. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5273. Acesso em: 16 tháng 7. 2024.