NGHIÊM , P. T. .; LÊ, T. D. T. . ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH CỦA HOẠI TỬ RUỘT NON DO TẮC RUỘT THẮT NGHẸT VÀ TẮC MẠCH MẠC TREO. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5275. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5275. Acesso em: 26 tháng 2. 2024.