ĐẶNG , Q. Ái .; BÙI , A. H. . KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TÚI MẬT KẾT HỢP NỘI SOI MẬT TỤY NGƯỢC DÒNG LẤY SỎI ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ SỎI TÚI MẬT KÈM SỎI ỐNG MẬT CHỦ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5276. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5276. Acesso em: 11 tháng 12. 2023.