VÕ, T. T. L. .; NGUYỄN, H. D. .; LÝ , X. Q. . KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT THANH QUẢN BÁN PHẦN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THANH QUẢN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM TỪ 2018 ĐẾN 2021. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5280. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5280. Acesso em: 3 tháng 3. 2024.