NGUYỄN, K. S. .; NGUYỄN, H. D. .; LÝ , X. Q. . BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT THANH QUẢN TOÀN PHẦN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THANH QUẢN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 2018 ĐẾN NĂM 2021. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5299. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5299. Acesso em: 2 tháng 12. 2023.