VŨ , M. H. .; NGUYỄN, T. T. T. . HIỆU QUẢ CỦA BỘ SẢN PHẨM THỰC PHẨM CHỨC NĂNG AGELOC TR90 TRÊN MỘT SỐ CHỈ SỐ CƠ THỂ CỦA NGƯỜI THỪA CÂN, BÉO PHÌ NGUYÊN PHÁT. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5301. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5301. Acesso em: 28 tháng 5. 2023.