BÙI , X. Đạt; NGUYỄN, V. D. .; NGUYỄN, T. H. .; NGUYỄN, H. T. . CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN GÃY XƯƠNG HÀM MẶT TRƯỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5303. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5303. Acesso em: 3 tháng 3. 2024.