HOÀNG, V. C. .; NGUYỄN, T. N. .; NGUYỄN, C. L. . SO SÁNH KẾT QUẢ CẦM MÁU BẰNG KẸP CLIP VÀ KẸP CLIP KẾT HỢP VỚI TIÊM CẦM MÁU Ở BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO LOÉT DẠ DÀY - TÁ TRÀNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5304. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5304. Acesso em: 1 tháng 3. 2024.