ĐỖ, T. N. L. .; LÊ , T. D. .; LÊ , T. D. . CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÁI PHÁT SAU ĐIỀU TRỊ DỊ DẠNG ĐỘNG TĨNH MẠCH VÙNG ĐẦU MẶT CỔ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5305. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5305. Acesso em: 1 tháng 3. 2024.