NGUYỄN, T. H. .; VŨ , H. L. .; LÊ , H. H. .; NGUYỄN, V. A. .; LÊ , H. L. H. . TÌNH HÌNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN GÂY NHIỄM KHUẨN HUYẾT PHÂN LẬP ĐƯỢC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH NĂM 2021. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5308. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5308. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.