NGUYỄN, T. T. H. .; NGUYỄN, T. T. .; VŨ , T. T. . NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA NT-PROBNP LÚC MỚI NHẬP VIỆN VỚI BIẾN CỐ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN RUNG NHĨ KHÔNG DO BỆNH VAN TIM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5313. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5313. Acesso em: 1 tháng 12. 2023.