VÕ , T. T. L. .; NGUYỄN, H. D. .; LÝ , X. Q. . KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ THANH QUẢN SAU CẮT THANH QUẢN BÁN PHẦN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5314. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5314. Acesso em: 2 tháng 12. 2023.