HOÀNG, T. L.; NGUYỄN, T. L. T. .; ĐÀO , M. C. .; LÊ, T. H. A. . KHẢO SÁT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ MÀY ĐAY CẤP Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM TẠI KHOA DA LIỄU BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5315. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5315. Acesso em: 24 tháng 6. 2024.