NGUYỄN, A. T. .; LÂM , V. T. . NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO CẤP HỆ THỐNG TUẦN HOÀN SAU TẠI KHOA CẤP CỨU. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5323. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5323. Acesso em: 8 tháng 6. 2023.