NGÔ , Q. D. .; NGÔ , X. Q. . NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HOÁ Ở TRẺ EM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5325. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5325. Acesso em: 2 tháng 10. 2023.