NGUYỄN, K. S. .; NGUYỄN, H. D. .; LÝ , X. Q. . CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ THANH QUẢN SAU CẮT THANH QUẢN TOÀN PHẦN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5326. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5326. Acesso em: 1 tháng 3. 2024.