ĐỖ, Q. T. .; PHẠM , N. B. .; BÙI , X. Đạt .; LÊ, Đức S. .; TRẦN, T. T. H. .; TRƯƠNG , V. D. . MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI THỰC HÀNH SÀNG LỌC UNG THƯ VÚ BẰNG KHÁM VÚ LÂM SÀNG CỦA NỮ CÔNG NHÂN Ở MỘT SỐ DOANH NGHIỆP DỆT MAY TẠI HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5327. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5327. Acesso em: 11 tháng 12. 2023.